top of page

Prekių pirkimo ir grąžinimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.leafplace.lt (toliau – Pirkėjas), ir puslapį www.leafplace.lt atstovaujančios Lauros Sirvydytės (individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 1122914, fitosanitarinio registro pažymėjimo Nr. LT-007836-01-AS) (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes Pirkėjas sutinka šių Taisyklių laikytis.

Kontaktinis Pardavėjo el. paštas info@leafplace.lt.

 

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pateikia užsakymą. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

 

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Ši teisė galioja tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta, naudota ir nepasikeitė jos išvaizda. Pagal LR Vyriausybės patvirtintas „Mažmeninės prekybos taisykles“ augalai yra nekeičiami ir negrąžinami.

 

4. Pardavėjo teisės

4.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakoreguoti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja visiems užsakymams padarytiems nuo pakeitimo momento.

4.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės veikimui, pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas be išankstinio perspėjimo gali apriboti ar sustabdyti galimybę jam naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

 

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti galutinę kainą ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas gali sumokėti vienu iš puslapyje pateiktų būdų (mokėjimo kortele, Apple pay, pervedimu į sąskaitą). Mokėjimas turi būti atliktas per puslapio pateikiamą mokėjimo nuorodą arba pagal pateiktas pervedimo instrukcijas.

5.2. Pirkėjas privalo pateikti tikrus ir galiojančius kontaktinius bei pristatymo duomenis. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas raštiškai pranešti apie tai Pardavėjui.

5.3. Pirkėjas privalo priimti siuntinį savo nurodytu pristatymo adresu iš siuntų tarnybų nedelsiant tą pačią dieną. Taip pat negali nukreipti siuntinio kitu adresu ar į paštomatus, keisti pristymo dieną ar daryti kitus veiksmus, kurie gali prailginti augalų siuntimo laiką ir taip padaryti augalams daugiau žalos.

 

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui užsakytas prekes.

6.2. Pardavėjas, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

 

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.

7.2. Siuntimui paruoštų prekių pristatymo terminas dažniausiai yra 1 - 10 darbo dienų. Prekių, kurių neturima sandėlyje ar nėra paruošta siuntimui pristatymo terminas gali skirtis ir yra derinamas atskirai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Esant nepalankioms oro sąlygoms (dideli karščiai ar šalčiai) pristatymas gali būti atidedamas iki tol, kol oro sąlygos bus palankios siuntimui.

7.3. Siuntos atsiėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės pristatymo patvirtinime. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje ir atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

7.4. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

7.5. Kadangi augalai yra gyvi, siuntimo laikotarpis yra labai svarbus, kad gauti augalai būtų geros kokybės ir išgyventų siuntimą. Jei Pirkėjas neatlieka savo pareigų, nurodytų 5.3. punkte, Pardavėjas negali atlyginti jokių Pirkėjo patirtų nuostolių dėl augalų kokybės.

 

8. Prekių grąžinimas

8.1. Pirkėjas gali grąžinti prekes per 14 dienų pranešęs apie savo apsisprendimą grąžinti elektroniniu paštu info@leafplace.lt. Susisiekti reikia prieš grąžinant prekes ir išsiųsti tik gavus Pardavėjo patvirtinimą ir tolimesnę informaciją kaip grąžinti prekes Pardavėjo nurodytu adresu. Ši teisė galioja tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta, naudota ir nepasikeitė jos išvaizda. Pagal LR Vyriausybės patvirtintas „Mažmeninės prekybos taisykles“ augalai yra nekeičiami ir negrąžinami, todėl Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamų augalų.

8.2. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.3. Pinigai už prekes bus grąžinti Pirkėjui per 14 dienų nuo tada, kai Pardavėjas gauna iš Pirkėjo grąžinamas prekes.

8.4. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Prekės turi būti pilnos komplektacijos ir saugiai supakuotos transportavimui. Jei Pardavėjas sutiko su gyvų augalų grąžinimu, augalai turi būti nenuskabyti, nenugenėti ar kitaip nepasisavinta dauginamoji augalo dalis. Už grąžinamos prekės tinkamą supakavimą ir išsiuntimą atsako Pirkėjas.

8.5. Prekės nepriimamos atgal iš Pirkėjo, jei Pardavėjas pastebi, kad jos buvo naudotos, sugadintos, sudaužytos, prarado prekinę išvaizdą, buvo netinkamai supakuotos, pasisavinta dauginamoji augalo dalis.

8.6. Augalai nepriimami atgal iš Pirkėjo, jei jie buvo persodinti. Taip pat po persodinimo Pirkėjas nebegali gauti jokių kompensacijų iš Pardavėjo dėl tų augalų būklės.

9. Bendra atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už nuostolius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, jei elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo išvaizda neatitinka realios išvaizdos dėl apšvietimo ir Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių. Taip pat Pardavėjas neatsako, jei augalai nėra identiškos išvaizdos kaip nuotraukose (kadangi augalai yra gyvi, gali kisti jų lapų kiekis, spalva ir kiti požymiai). Pardavėjas neprisiima atsakomybės už Pirkėjo nuostolius, susijusios su augalų išvaizdos neatitikimais.

9.3. Jei Pirkėjas įsigijęs augalus juo persodina, Pardavėjas nebeatsako už tų augalų būklę. 

10. Dovanų čekio taisyklės

10.1. Dovanų čekis negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują arba į grynuosius pinigus.
10.2. Dovanų čekiais negalima įsigyti kitų Dovanų čekių.
10.3. Dovanų čekis galioja vieną kartą. Pasibaigus Dovanų čekio galiojimui, jis yra anuliuojamas, o likę pinigai negrąžinami.
10.4. Dovanų čekis galioja 6 mėn. nuo jo įsigijimo datos.

10.5. Dovanų čekis atsiunčiamas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu tik po to, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą.

11. Asmens duomenų tvarkymas

11.1. Atlikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad jo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais.

11.2. Prenumeruodamas naujienas Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą iš Pardavėjo Pirkėjo pateiktu elektroniniu paštu.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

12.2. Visi nesutarimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

bottom of page